Intime Plus

Λογισμικό Ωρομέτρησης Προσωπικού

σε σύνδεση με την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

Χρήσιμες πληροφορίες για την ένταξη των επιχειρήσεων στην ψηφιακή κάρτα εργασίας

Νομοθεσία 4808/21: Όλες οι επιχειρήσεις-εργοδότες της χώρας υποχρεούνται να διαθέτουν και να λειτουργούν ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης χρόνου εργασίας των εργαζομένων τους, άμεσα συνδεδεμένο και διαλειτουργικό σε πραγματικό χρόνο με το ΕΡΓΑΝΗ.

Οι ιδιαιτερότητες και οι ανάγκες της κάθε επιχείρησης δεν είναι εύκολο να «χωρέσουν» σε ένα “προκάτ” συμβατικό οικοδόμημα. Με την σκέψη αυτή αναπτύξαμε το λογισμικό INTIME PLUS έτσι ώστε να προσαρμόζεται σε μεγάλο βαθμό στις ανάγκες της δουλειάς σας αλλά ταυτόχρονα  την εξελίσσουμε με βάση την νομολογία αλλά και τις ζητήσεις σας.

Η μισθοδοσία και η ωρομέτρηση αν και άρρηκτα συνδεδεμένα, είναι δυο έννοιες διαφορετικές.

Η εφαρμογή της ωρομέτρησης:

-Ελέγχει και παρακολουθεί τις παρουσίες του προσωπικού

-Επεξεργάζεται τα χτυπήματα των εργαζομένων με ανάλυση των ωρών εργασίας τους

-Διαχειρίζεται τις άδειές τους

-Προγραμματίζει τις βάρδιες όπου είναι αναγκαίο και

-Εξάγει τα αποτελέσματα που χρειάζεται η εφαρμογή της μισθοδοσίας.

Πρόωρη προσέλευση ή καθυστέρηση αποχώρησης. Το ΕΡΓΑΝΗ πρέπει να πάρει τα χτυπήματα με ακρίβεια λεπτού και δεν προβλέπεται από το υπουργείο εργασίας ελαστικότητα στο χτύπημα. 

Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων με μεγάλο αριθμό εργαζομένων αυτό δεν είναι εφικτό, ακόμα και με περισσότερα από ένα τερματικά. Για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, το λογισμικό στρογγυλοποιεί τα χτυπήματα εισόδου στο προδηλωμένο ωράριο εργασίας παρέχοντας ένα εύλογο χρονικό περιθώριο σύμφωνα με τον νόμο. 

15 λεπτά περιθώριο – δήλωση προσέλευσης/αποχώρησης-

Η δήλωση προσέλευσης/αποχώρησης εργαζομένου μπορεί να υποβληθεί με μέγιστο χρόνο καθυστέρησης τα 15 λεπτά. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να αιτιολογηθεί η εκπρόθεσμη δήλωση με μια από τις δοθείσες επιλογές (Πρόβλημα στα Συστήματα του Εργοδότη ή Πρόβλημα στην Ηλεκτροδότηση/Τηλεπικοινωνίες ή Πρόβλημα σύνδεσης με το Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η επαναλαμβανόμενη καθυστέρηση υποβολής δηλώσεων έναρξης & λήξης στο ΕΡΓΑΝΗ, συνιστά αιτία ελέγχου από το ΣΕΠΕ.

ALERTS -Υπενθυμίσεις λογισμικού

Το χτύπημα εισόδου θα στρογγυλοποιείται στο δηλωθέν ωράριο εργασίας.

Εργαζόμενοι που ξέχασαν να χτυπήσουν την κάρτα τους ενώ βρίσκονται στη επιχείρηση ή ξέχασαν να την χτυπήσουν με το πέρας  της εργασίας τους.

Στις περίπτωσεις αυτές είτε θα ειδοποιηθεί ο εργαζόμενος και θα χτυπήσει την κάρτα του είτε θα δηλώσει ο υπεύθυνος χειροκίνητα την είσοδό του ή την έξοδό του.

Σημείωση: Επειδή -σύμφωνα με την νομοθεσία- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ για το  χτύπημα της κάρτας του εργαζόμενου είναι ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, το λογισμικό θα σας ενημερώσει έγκαιρα ώστε ενέργειες αυτού του τύπου να μην επιφέρουν κυρώσεις και  πρόστιμα στην επιχείρηση αλλά και να μην αποτελέσουν  πιθανό αίτιο ελέγχου από το ΣΕΠΕ.

Ενημέρωση της επιχείρησης για αποφυγή σφαλμάτων

Για παράδειγμα, σε περιπτώσεις όπου οι επιλογές Σε άδεια, Ρεπό, Μη Εργασία δεν μπορούν να συνδυάζονται με δηλώσεις εργασίας ή τηλεργασίας ή σε περιπτώσεις  υπέρβασης ή επικάλυψης της δοθείσας άδειας, το λογισμικό θα εμφανίσει  απαγορευτική κόκκινη ένδειξη στην καρτέλα του εργαζόμενου.

Το λογισμικό δέχεται ως έγκυρο μόνο το πρώτο χτύπημα (είτε εισόδου, είτε εξόδου)

Σε περίπτωση υπέρβασης θα εμφανίζεται κόκκινη προειδοποιητική ένδειξη  στο λογισμικό και θα αποστέλλεται ενημέρωση με viber σε έναν ή περισσότερους αριθμούς που θα ορίσει η επιχείρηση, ώστε να επιληφθούν του θέματος.

Το Ελληνικό Λογισμικό που προσαρμόζεται στις ανάγκες σας

Ανακαλύψτε κάποιες από τις δυνατότητες του Intime Plus

ALERTS υπενθυμίσεων

προς εργαζόμενους και προς επιχείρηση με Viber

Υπενθύμιση στο προσωπικό κινητό του εργαζόμενου για χτύπημα της κάρτας κατά την προσέλευση και αποχώρησή του.

Σε όλες τις περιπτώσεις ασυμβατότητας ενεργειών

Αυτόματη διαβίβαση χτυπημάτων  και επαναδιαβίβαση

(εντός 15 λεπτών)

Σε περίπτωση που εντός 15 λεπτών δεν μπορέσουν να διαβιβαστούν τα χτυπήματα στο ΕΡΓΑΝΗ, γίνεται αυτόματη αποστολή email προς τον ΕΦΚΑ της επιχείρησης με αιτιολογία αδυναμίας διαβίβασης.

Διαχείριση Βαρδιών

Εντάσσοντας τους εργαζόμενους σε ομάδες, το λογισμικό προγραμματίζει τα ωράρια εργασίας τους με κυκλικό τρόπο.

Φύλαξη ιστορικού χτυπημάτων εργαζομένων

για τουλάχιστον 10 έτη

Σε συμμόρφωση με τον GDPR, σύννομο με την ελληνική εργατική νομοθεσία.

Σύνδεση με Μισθοδοσία

Το λογισμικό μπορεί να συνδεθεί με όλα τα προγράμματα μισθοδοσίας της αγοράς με μεταφορά όλων των απαραίτητων στοιχείων (κανονικές ώρες εργασίας, υπερωρία κ.λ.π.)

"Δυο σε ένα" 

Ωρομέτρηση και Έλεγχος Πρόσβασης

Η εφαρμογή υποστηρίζει και τον έλεγχο πρόσβασης με ενεργοποίηση κυπρί ή σειρήνας (χωρίς επιπλέον κόστος αγοράς λογισμικού)

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη