Συχνές Ερωτήσεις

Οι απαντήσεις που αφορούν στη λειτουργία σε σύνδεση με το Εργάνη είναι βάσει εργατικής νομοθεσίας και των απαντήσεων που έχουν δοθεί από το Υπουργείο για διευκρινιστικούς σκοπούς.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή απορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Μπορεί να γίνει Ωρομέτρηση χωρίς τερματικό ταυτοποίησης;

NAI. Σε επιχειρήσεις με μικρό αριθμό εργαζομένων ή ιδιαιτερότητες (απομακρυσμένη εργασία, χωρίς πρόσβαση σε internet, κ.α) προσφέρουμε εξειδικευμένες λύσεις.

Μπορούν να σταλούν εκπρόθεσμα τα χτυπήματα έναρξης / λήξης των εργαζομένων;

ΟΧΙ, τα χτυπήματα πρέπει να φύγουν εντός 15 λεπτών. Εκπρόθεσμη δήλωση έναρξης/λήξης επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή αντικειμενικής αδυναμίας που εμποδίζει τη λειτουργία του συστήματος μέτρησης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων ή την διαβίβαση των στοιχείων στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ. Το υπουργείο δέχεται μια εκ των 3 παρακάτω αιτιολογήσεων:

1. πρόβλημα στα συστήματα του εργοδότη
2. διακοπή ρεύματος/τηλεπικοινωνιών
3. πρόβλημα σύνδεσης με το ΕΡΓΑΝΗ

Στις περιπτώσεις αυτές ο εργοδότης υποχρεούται να ειδοποιήσει αμέσως, με κάθε πρόσφορο τρόπο, την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας και μόλις λήξει το πρόβλημα, να κάνει εκπρόθεσμη δήλωση.

Ευέλικτη προσέλευση 120 λεπτών

• Η Ευέλικτη Προσέλευση επιτρέπεται μόνο όταν έχει γίνει ενεργοποίηση της Κάρτας Εργασίας.

• Η Ευέλικτη προσέλευση απαιτεί ενημέρωση (με οποιονδήποτε αποδεικνυόμενο τρόπο) από τον εργοδότη προς τον εργαζόμενο και αποδοχή από αυτόν.

• Η ευέλικτη προσέλευση ισχύει μόνο από την ώρα έναρξης του δηλωθέντος ωραρίου και μετά και όχι πριν. Για παράδειγμα, αν έχει δηλωθεί ευέλικτη προσέλευση για έναν εργαζόμενο και το δηλωθέν ωράριο εργασίας του είναι 09:00-17:00, τότε εάν ο εν λόγω εργαζόμενος προσέλθει στην εργασία του και χτυπήσει κάρτα στις 10:30, νομιμοποιείται να έχει σήμανση λήξης του ωραρίου του στις 18:30.

*Σημείωση: Αν ο εργαζόμενος με ευέλικτη προσέλευση προσέλθει νωρίτερα στην εργασία του από την συμφωνημένη στο δηλωμένο ωράριο εργασίας του πρέπει να έχει ΠΡΟΔΗΛΩΘΕΙ στο πλαίσιο του Μεταβαλλόμενου/ Τροποποιούμενου Ωραρίου

Τηλεργασία

Εάν έχει δηλωθεί ωράριο εργασίας 09:00-17:00 με σύστημα ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ και εντός του ωραρίου, απαιτηθεί η ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ να αλλάξει σε εργασία με φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (ή το αντίστροφο), η αλλαγή ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ.

*Σημείωση: Κατά την ψηφιακή οργάνωση του χρόνου εργασίας και ειδικότερα, για την Ανάλυση Απασχόλησης Ημέρας υποστηρίζονται 4 επιλογές:
-Εργασία (ώρα από / έως) Εργάνη ΙΙ – Νέες Διαδικασίες
-Τηλεργασία (ώρα από / έως)
-Ανάπαυση / Ρεπό
-Μη Εργασία (στην περίπτωση μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής)

• Είναι υποχρεωτική η αποτύπωση Απασχόλησης Ημέρας για όλες τις ημέρες της εβδομάδας.
• Δίνεται η δυνατότητα πολλαπλού χαρακτηρισμού εντός της ίδιας ημέρας και για την περίπτωση Τηλεργασίας/Εργασίας, εφόσον το δηλωθέν ωράριο παραμένει ως έχει.
• Οι επιλογές Ανάπαυση / Ρεπό ή Μη Εργασία δεν μπορούν να συνδυάζονται με δηλώσεις διαστήματος Εργασίας ή Τηλεργασίας.
• Η εν λόγω δυνατότητα είναι επιτρεπτή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ με την σχετική σήμανση της κάρτας εφόσον η εργασία παρέχεται με φυσική παρουσία στην επιχείρηση.

Ο χρόνος προπαρασκευής των εργαζομένων αποτελεί χρόνο εργασίας;

ΟΧΙ, ο χρόνος προπαρασκευής των εργαζομένων πριν την ανάληψη της εργασίας τους ή κατά την αποχώρησή τους από αυτήν (αλλαγή ενδυμασίας, πλύσιμο κλπ) δεν αποτελεί χρόνο εργασίας, εκτός αντίθετης συμφωνίας μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου.

Σε εργαζόμενους (πωλητές, τεχνικούς κλπ) που δεν έχουν φυσική παρουσία στην επιχείρηση τι ισχύει;

Ο μηχανισμός της ψηφιακής κάρτας εργασίας, εφαρμόζεται μόνο για εργαζόμενους με φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Δηλαδή μόνο για όσους ξεκινούν και τελειώνουν την εργασία τους στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.

Τι ισχύει για τις περιπτώσεις εργαζομένων χωρίς φυσική παρουσία;

Εάν λόγω της φύσης της εργασίας (πωλήσεις, τεχνικοί) δεν χτυπούν καθημερινά κάρτα στην επιχείρηση, ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ως ωράριο εργασίας για τη συγκεκριμένη ημέρα, το δηλωθέν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ημερήσιο ωράριο εργασίας.

Στις περιπτώσεις που μερικές φορές εργαζόμενοι ξεκινούν ή σταματούν την εργασία τους εκτός επιχείρησης, τι ισχύει;

Στις περιπτώσεις εργαζομένων που δεν ξεκινούν πάντοτε την εργασία τους από την επιχείρηση, η αποτύπωση μη σταθερών δηλώσεων υποβολής (δηλ. η εμφάνιση ανομοιόμορφης καρτοσήμανσης) δεν είναι πιθανόν να προκαλέσει τον έλεγχο του ΣΕΠΕ.

Η σήμανση ωστόσο της κάρτας (χτύπημα) από τον εργαζόμενο πρέπει να γίνει εφόσον η προσέλευση/αποχώρηση είναι εντός του προκαθορισμένου δηλωθέντος ωραρίου (…και για την περίπτωση εργατικού ατυχήματος). Άσχετα δηλαδή εάν η προσέλευση ή η αποχώρηση του εργαζόμενου δεν ταυτίζεται με την έναρξη και λήξη της απασχόλησης, εφόσον είναι στο προκαθορισμένο ωράριο ο εργαζόμενος πρέπει να χτυπήσει την κάρτα του.

Παραρτήματα επιχείρησης

Εάν εργαζόμενος κατά τη διάρκεια της ημέρας απασχολείται σε περισσότερα παραρτήματα του εργοδότη, η σήμανση της κάρτας θα είναι εφικτή μόνο στο παράρτημα που έχει απογραφεί ο εργαζόμενος. Δηλαδή η έναρξη και η λήξη του ωραρίου του πρέπει να γίνεται από το ίδιο παράρτημα που έχει απογραφεί.

Πώς χρεώνουμε;

Χρέωση με τον μήνα & ανά εργαζόμενο -CREDITS-
Η χρέωση του λογισμικού γίνεται με την μέθοδο της προαγοράς (credits) για όσο χρονικό διάστημα επιλέξετε. Τα credits πιστώνονται στον λογαριασμό σας και χρησιμοποιούνται έως εξαντλήσεώς τους. (Η μέθοδος αυτή είναι ιδιαίτερα συμφέρουσα σε επιχειρήσεις εστίασης, ξενοδοχειακές μονάδες ή επιχειρήσεις με μεταβαλλόμενο/εποχικό προσωπικό).

Απαιτείται ένα (1) credit τον μήνα για κάθε εργαζόμενο.
Αγοράζετε όσους μήνες επιθυμείτε!
Δικαιούστε εκπτώσεις για αγορά περισσότερων credits.


Με την αγορά των CREDITS, έχετε άμεσα ΕΓΓΥΗΣΗ & Τεχνική Υποστήριξη -μέσω διαδικτύου- σε κάθε πιθανό πρόβλημα που θα αντιμετωπίσετε αλλά και ΔΩΡΕΑΝ αναβαθμίσεις του λογισμικού ωρομέτρησης.

*Σημείωση: Τα CREDITS του μήνα δεν χάνονται σε περίπτωση αποχώρησης του υπαλλήλου μέσα στον μήνα, αλλά μεταφέρονται στον επόμενο εργαζόμενο.

✓ Η ευθύνη για την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας καθώς και η τήρηση του δηλωθέντος ωραρίου αποτελεί ευθύνη του εργοδότη

Εάν για παράδειγμα εργαζόμενος έρχεται συνεχώς νωρίτερα από το δηλωθέν ωράριο εργασίας, δημιουργεί πρόβλημα στον εργοδότη γιατί αλλοιώνεται το δηλωμένο ωράριο εργασίας του. Αν αποχωρεί και νωρίτερα με την συναίνεση του εργοδότη, (πάντα ασφαλώς να τηρείται το ωράριο εργασίας που έχει συμφωνηθεί) είναι λιγότερο σοβαρή παράβαση. Ωστόσο, αυτή η πρακτική πρέπει να αποφεύγεται!

✓ Η σήμανση (χτύπημα) της ψηφιακής κάρτας εργασίας αποτελεί ευθύνη του εργαζόμενου και δεν μπορεί να υποκατασταθεί από τον εργοδότη

Εάν ωστόσο, για παράδειγμα εργαζόμενος ξεχάσει την κάρτα του ή αποχωρήσει από την εργασία του χωρίς να χτυπήσει την κάρτα του, το χτύπημα μπορεί να ενημερωθεί χειροκίνητα από τον εργοδότη. Αυτή ωστόσο δεν πρέπει να είναι η συνήθης πρακτική.

✓ Η επαναλαμβανόμενη μη υποβολή δηλώσεων έναρξης / λήξης εργασίας στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ συνιστά αιτία ελέγχου από την επιθεώρηση εργασίας

Σύμφωνα με τις μεθόδους ελέγχου του υπουργείου (risk analysis) για παραβάσεις, η ανωτέρω πρακτική συνιστά αιτία ελέγχου