Το λογισμικό ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ INTIME plus, πωλείται με την μέθοδο της προαγοράς την οποία συνηθίζεται να ονομάζουμε CREDITS. Στο λογισμικό ωρομέτρησης η μονάδα CREDIT ισούται με :

1 CREDIT τον μήνα -> για κάθε εργαζόμενο